เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สสอค. (ลูกจ้างชั่วคราว)

รับสมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สสอค. (ลูกจ้างชั่วคราว)

สมาคมฌปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมฯ สสอค. – จังหวัดตรัง – ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สสอค. (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 ตำแหน่ง ชื่อกิจการ สมาคมฌปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมฯ สสอค. ที่อยู่กิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด จังหวัด ตรัง รายได้ 14000 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เพศ ไม่ระบุ รายละเอียด ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.ttscc.net/data/63616361.pdf โทรศัพท์ 075225026-7 โทรสาร 075211992…

21 October 2015 | 6:09 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments