เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพ (โรงพยาบาล)

รับสมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพ (โรงพยาบาล)

โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด ( มหาชน ) – บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ – บางพลัด, กรุงเทพฯ – โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด ( มหาชน ) โรงพยาบาลเจ้าพระยาก่อตั้งขึ้นโดยมีขนาด 400 เตียง แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ – นักธุรกิจ และประชาชนกว่า 1,500 คนร่วมกันถือหุ้นของโรงพยาบาล มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมาแล้วอย่างดี ทั้งทางการแพทย์และการบริหารมีแพทย์ระดับอาจารย์ คอยรับปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง อยู่ใกล้ใจกลางเมือง การคมนาคมสะดวก สามารถรับส่งผู้ป่วย ได้ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศทางด้านระบบระบบรักษาความปลอดภัย มีทางลาดรับส่งผู้ป่วยสู่พื้นดินทุกขั้น มีลานจอดรถ สา…มารถจอดได้ 300-400 คัน และมีต้นไม้ร่มรื่นรอบบริเวณ เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพ (โรงพยาบาล) ประสานงานการอบรมและกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ จัดบอร์ดคุณภาพ และสื่อสารกินกรรมเพื่อส่งเสริมบรรยากาศคุณภาพในองค์กร รับลงทะเบียน รวบรวม กินกรรมพัฒนาคุณภาพ ติดตามผลและสรุปรายงานประจำเดือน รวบรวมบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของศูนย์พัฒฯ รวบรวม KPI ระดับโรงพยาบาลและระดับหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลเวลาการบริการ ติดต่อประสานงานการพัฒนาของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒฯ อัตรา 2 เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์ สวัสดิการ 1.ค่ารักษาพยาบาลของพนักง…

9 July 2015 | 10:28 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments