เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาดประจำสาขา นครปฐม

รับสมัครงาน หางาน เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาดประจำสาขา นครปฐม

จังหวัดนครปฐม – า และเรียนภาษาอังกฤษ – เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ – เงินกองทุนเมื่อเกษียณ – ฯลฯ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาดประจำสาขา นครปฐม รายละเอียดของงาน – รับประกันภัย และคิดเบี้ยประกันภัยให้ลูกค้า – ให้คำแนะนำลูกค้า – ออกกรมธรรม์ – ประสานงานต่างๆระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา สถานที่ปฏิบัติงาน สาขานครปฐม หลายจังหวัด อัตรา 1 คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MS Word , Excel) ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในบริษ…กสถาบัน JCR, และ A+ จากสถาบัน Fitch Rating (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2558) และในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของกลุ่มอุตสาหกรรมประกันภัยในระดับ A- (Stable) จากสถาบัน S&P ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูงที่สุดของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และในการจัดลำดับ บริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทยจำนวนทั้งหมด 73 บริษัท โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกัยภัย (คปภ.) ครั้งล่าสุด (ก.พ.2558) บริษัท โตเกียวมารีนป…

24 May 2016 | 10:35 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments