เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาดประจำสำนักงานใหญ่ /สาขาฉะเชิงเทรา / สาขานครปฐม

รับสมัครงาน หางาน เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาดประจำสำนักงานใหญ่ /สาขาฉะเชิงเทรา / สาขานครปฐม

จังหวัดฉะเชิงเทรา – จังหวัดนครปฐม – า และเรียนภาษาอังกฤษ – เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ – เงินกองทุนเมื่อเกษียณ – ฯลฯ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาดประจำสำนักงานใหญ่ /สาขาฉะเชิงเทรา / สาขานครปฐม รายละเอียดของงาน – รับประกันภัย และคิดเบี้ยประกันภัยให้ลูกค้า – ให้คำแนะนำลูกค้า – ออกกรมธรรม์ – ประสานงานต่างๆระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่และสาขาฉะเชิงเทรา แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา 3 คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ สา…กสถาบัน JCR, และ A+ จากสถาบัน Fitch Rating (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2558) และในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของกลุ่มอุตสาหกรรมประกันภัยในระดับ A- (Stable) จากสถาบัน S&P ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูงที่สุดของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และในการจัดลำดับ บริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทยจำนวนทั้งหมด 73 บริษัท โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกัยภัย (คปภ.) ครั้งล่าสุด (ก.พ.2558) บริษัท โตเกียวมารีนป…

27 December 2015 | 11:50 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments