เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ (ประจำธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 25,ลาดพร้าววังหิน,สีลม,ประเวศ,พระประแดง สมุทรปราการ))

รับสมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ (ประจำธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 25,ลาดพร้าววังหิน,สีลม,ประเวศ,พระประแดง สมุทรปราการ))

Progress HR Co., Ltd. – กรุงเทพฯ – Progress HR Co., Ltd. บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้การสนับสนุนการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยทางบริษัท เป็นผู้ดำเนินการสรรหาบุคลากร เพื่อเข้าทำงานให้แก่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ (ประจำธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 25,ลาดพร้าววังหิน,สีลม,ประเวศ,พระประแดง สมุทรปราการ)) – จัดการงานด้านเอกสารการขออนุมัติสินเชือ – บันทึกข้อมูล จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์สินเชื่อ – ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง – จัดทำสรุปรา…้อมเรียนรู้งานด้านสินเชื่อ สถานที่ปฏิบัติงาน กสิกรสาขา ลาดพร้าว 25 จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารธนาคารกสิกรไทยสาขาสนามเป้า ชั้น 2 เชิงบันไดรถไฟฟ้า BTS สถานีสนามเป้าทางออกที่ 1 เปิดรับสมัครทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 15.00 น. (โปรดแต่งกายสุภาพ) หรือส่ง Resume มาที่ sawitree.t@progresshr.co.th Progress HR Co., Ltd. ติดต่อ : ฝ่ายสรรหาบุคลากร อาคารธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า ชั้นที่ 2-3 เลขที่1019/15 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กร…

6 December 2015 | 1:52 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments