เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ ประจำธนาคารกสิกรไทยสาขาถ.เศรษฐกิจ1 สมุทรสาคร

หางาน หางาน เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ ประจำธนาคารกสิกรไทยสาขาถ.เศรษฐกิจ1 สมุทรสาคร

Progress HR Co., Ltd. – จังหวัดสมุทรสาคร – บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้การสนับสนุนการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยทางบริษัท เป็นผู้ดำเนินการสรรหาบุคลากร เพื่อเข้าทำงานให้แก่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ ประจำธนาคารกสิกรไทยสาขาถ.เศรษฐกิจ1 สมุทรสาคร – บันทึกข้อมูล คีย์ข้อมูลเข้าระบบของธนาคาร – จัดทำสรุปรายงานต่าง ๆ เสนอผู้จัดการทีม – จัดการงานด้านเอกสารของหน่วยงาน – ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง – งานธุรการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย อัตรา : 2 เงินเดือน…เศรษฐกิจ 1 สมุทรสาคร จังหวัด : สมุทรสาคร วิธีการรับสมัครงาน : ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว Progress HR Co., Ltd. อาคารธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า ชั้นที่ 3 เลขที่1019/15 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ติดต่อ : ฝ่ายสรรหาบุคลากร เว็บไซต์ : แผนที่ :…

21 March 2019 | 1:52 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments