เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ ประจำธนาคารกสิกรไทยสาขาถ.เศรษฐกิจ1 สมุทรสาคร

หางาน มองหางาน เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ ประจำธนาคารกสิกรไทยสาขาถ.เศรษฐกิจ1 สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร – บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้การสนับสนุนการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยทางบริษัท เป็นผู้ดำเนินการสรรหาบุคลากร เพื่อเข้าทำงานให้แก่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ ประจำธนาคารกสิกรไทยสาขาถ.เศรษฐกิจ1 สมุทรสาคร – บันทึกข้อมูล คีย์ข้อมูลเข้าระบบของธนาคาร – จัดทำสรุปรายงานต่าง ๆ เสนอผู้จัดการทีม – จัดการงานด้านเอกสารของหน่วยงาน – ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง – งานธุรการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย อัตรา : 2 เงินเดือน… สมุทรสาคร จังหวัด : สมุทรสาคร ส่งไลน์ให้เพื่อน ดูรายละเอียดผู้ประกาศ ชื่อบริษัท : Progress HR Co., Ltd. ชื่อผู้ประกาศ : ฝ่ายสรรหาบุคลากร ที่ตั้ง : อาคารธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า ชั้นที่ 3 เลขที่1019/15 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 0-2270-1070-6 ต่อ 102-104 ต่อ135-138 bussakorn.t@progresshr.co.th…

11 April 2019 | 6:37 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments