เจ้าหน้าที่สนับสนุนบริการ(ธุรการ)

งาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่สนับสนุนบริการ(ธุรการ)

บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ จำกัด – กรุงเทพฯ – @thaistemlife.co.th – สมัครผ่านทาง Website JobTH บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ จำกัด 566/3 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ : 02-0227000-27 แฟกซ์ : 02-0227028 เวบไซต์ :…็บรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อสนับสนุนระบบ ISO และการทำงานที่เกี่ยวข้อง 6. จัดทำและรายงาน Stock อุปกรณ์สำนักงาน ที่รับผิดชอบ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกเดือน 7. ออกใบสั่งซื้อ (PO) ตามใบ PR ที่ส่งมาจากหน่วยงานต่างๆ 8. ติดตามเอกสารต่างๆ จากลูกค้า รวมถึงติดตามเรื่องการรับชำระเงิน และทวงถามการชำระเงิน 9. ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด อัตรา : 2 เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท สวัสดิการ : – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) – ประกันสังคม – พักร้อน…

14 April 2017 | 7:43 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments