เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ (ลำพูน)

งาน มองหางาน เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ (ลำพูน)

เบทาโกร – กรุงเทพฯ – เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด \”เพื่อคุณภาพชีวิต\” โดยมีบริษัทในเครือกว่า 36 บริษัท และพนักงานมากกว่า 27,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ (ลำพูน) ไม่ระบุ ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 31 ส.ค. 2558 รา…ยละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : – ศึกษาและสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน – วิเคราะห์ความต้องการพร้อมทั้งสรุปขั้นตอนของระบบเทคโนโลยี – ออกแบบระบบงานให้เหมาะสมและเลือกเทคโนโลยีที่จะนำไปพัฒนา – วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี ที่ได้ออกแบบไว้และทำความเข้าใจในความต้องการ – พัฒนาและติดตั้งระบบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ – รับแจ้งปัญหาและทำการแก้ไขเบื้องต้น – ทำการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใต้ข้อกำหนดและเวลา – ติดตามและตรวจสอบความถูกต้อง…

31 August 2015 | 10:36 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments