เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ (อ.รัตภูมิ สงขลา,ลำพูน,เชียงใหม่,ลพบุรี,พระประแดง,สำนักงานใหญ่)

หางาน มองหางาน เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ (อ.รัตภูมิ สงขลา,ลำพูน,เชียงใหม่,ลพบุรี,พระประแดง,สำนักงานใหญ่)

ไทย – .รัตภูมิ สงขลา,ลำพูน,เชียงใหม่,ลพบุรี,พระประแดง,สำนักงานใหญ่) รายละเอียดของงาน – ศึกษาและสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน – วิเคราะห์ความต้องการพร้อมทั้งสรุปขั้นตอนของระบบเทคโนโลยี – ออกแบบระบบงานให้เหมาะสมและเลือกเทคโนโลยีที่จะนำไปพัฒนา – วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี ที่ได้ออกแบบไว้และทำความเข้าใจในความต้องการ – พัฒนาและติดตั้งระบบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ – รับแจ้งปัญหาและทำการแก้ไขเบื้องต้น – ทำการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใต้ข้อกำหนดและเวลา – ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของระบบ เพื่อให้สา…มารถป้องกันระบบไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก สถานที่ปฏิบัติงาน โรงงานอำเภอรัตภูมิ สงขลา,ลำพูน,เชียงใหม่,ลพบุรี,พระประแดง,สำนักงานใหญ่ หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน หลายอัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/ หญิง อายุ 21 – 25 ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 0 – 2 ปี ด้านการติดตั้งระบบ/ การแก้ปัญหาระบบเครื่องคอมพิวเตอ มีความรู้ด้านอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์/ อุปกรณ์สื่อสาร มีความรู้ด้านการวิเค…

26 August 2015 | 10:07 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments