เจ้าหน้าที่สนับสนุนสาขา ประจำสาขาย่อยระยอง และอยุธยา

หางาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่สนับสนุนสาขา ประจำสาขาย่อยระยอง และอยุธยา

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) – บางรัก, กรุงเทพฯ – ระจำปี-โบนัสตามผลประกอบการ ชุดยูนิฟอร์ม เงินช่วยเหลือสมรส -เงินช่วยเหลือคลอดบุตร ตรวจสุขภาพประจำปี เจ้าหน้าที่สนับสนุนสาขา ประจำสาขาย่อยระยอง และอยุธยา 1. ติดตามเบี้ยประกันภัยค้างชำระ และจัดทำสรุปรายละเอียดเบี้ยค้างชำระ เกินเครดิต 2. จัดทำรายงานภาษี และรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับภาษี 3. ดำเนินการสรุปยอดภาษีซื้อ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 3 , ภ.ง.ด. 53 , ภ.ง.ด. 1 4. บันทึกรับเงิน 5. ทำรายการจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่าง ๆ ของสาขา 6. ควบคุมปริมาณความต้องการใช้ และจัดซื้ออุปกรณ์ / เครื่องใช้สำนักง…านและสิ่งพิมพ์ของสาขาให้ตรวจสอบดูแล เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์ รวมทั้งทรัพย์สินต่าง ๆ ของบริษัท 7. ปฏิบัติงานสนับสนุนงานรับแจ้ง งานประกันภัยและงานสินไหมทดแทน อัตรา 2 เงินเดือน N/A สวัสดิการ โบนัสประจำ และ Incentive โบนัส, ชุดยูนิฟอร์ม,ประกันสุขภาพ,ประกันอุบัติเหตุ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , งานปีใหม่ ฯลฯ พร้อมโอกาสที่จะก้าวหน้าเป็นผู้บริหารของบริษัทในอนาคต คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั้น 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 4. ม…

19 August 2015 | 7:44 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments