เจ้าหน้าที่สนาม จ.สมุทรปราการ

งาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่สนาม จ.สมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ – เจ้าหน้าที่สนาม จ.สมุทรปราการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนาม จ.สมุทรปราการ ความรับผิดชอบหลัก : เป็นเจ้าหน้าที่หลักในการปฏิบัติงานสนาม มีหน้าที่วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนเพื่อแก้ไขปัญหา ส่งเสริม ประสานงานและจัดกิจกรรมของโครงการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/ภาคี เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มด้อยโอกาสและให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีตามกรอบวัตถุประสงค์โครงการ คุณสมบัติ : * วุฒิการศึกษาปร…ิญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการวิเคราะห์ชุมชน วิเคราะห์ปัญหาอย่างมีส่วนร่วม สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office โปรแกรมต่างๆ ได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมงานได้ดี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ (หากเคยทำกิจกรรมหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง) หากมีทักษะภาษาการสื่อสารกัมพูชา พม่า ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้สนใจสามารถส่งพร้อมประวัติส่วนตัว (CV/Resume) และ อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง ส่งมายัง : มูลนิธิรักษ์ไทย 185 ถ.พหลโยธิน ซอย 11 แข…

10 July 2017 | 1:25 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments