เจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer) จ.สมุทรปราการ

รับสมัครงาน หางาน เจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer) จ.สมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ – เจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer) จ.สมุทรปราการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer) สถานที่ปฏิบัติงาน จ.สมุทรปราการ อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร ความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานภาคสนาม (โครงการส่งเสริมการยอมรับและการปกป้องสิทธิของแรงงานกัมพูชาและลาวในงานก่อสร้าง) โดยมีหน้าที่วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนเพื่อแก้ไขปัญหาโดยมีส่วนร่วมกับชุมชนและเป้าหมาย ส่งเสริม ประสานงาน และจัดกิจกรรมของโครงการโดยมีส่วนร่วมกับช…ะรถจักรยานยนตร์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ หากมีประสบการณ์ในด้านการสื่อสารภาษากัมพูชา พม่า ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่งที่สมัคร และ อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง ส่งมายัง : มูลนิธิรักษ์ไทย 185 ถ.พหลโยธิน ซอย 11 แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือทาง E-mail: humanresource@raksthai.org Website:…

12 September 2017 | 6:46 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments