เจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer) จ.สมุทรปราการ

สมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer) จ.สมุทรปราการ

ตำบลบางปู, อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ – ่ารักษาพยาบาลได้ตามเงื่อนไข) 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. เงินเดือน เดือนที่ 13 5. การปรับเงินเดือนประจำปี 6. สวัสดิการเยี่ยมไข้ 7. สวัสดิการของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร 8. การจัดงาน/กิจกรรมกรณีครบเกษียณอายุ 9. สวัสดิการเงินกู้ (เงินกู้ฉุกเฉิน, เงินกู้เพื่อการศึกษา, เงินกู้ซื้อคอมพิวเตอร์ และสวัสดิการเงินกู้ซื้อที่อยู่อาศัย ธอส.) หมายเหตุ: ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลาเข้างาน 07.00-16.00 น. 08.00-17.00 น. 09.00-18.00 น. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer) จ.สมุทรปราการ รายละเอียด…ของงาน ทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย ร่วมวางแผน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพและการลดอันตรายจากการใช้ยา การป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ HIV รวมถึงการทำงานด้านเครือข่าย พัฒนาระบบการส่งต่อ พัฒนาสื่อและรูปแบบกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร จบปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ พัฒนาชุมชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดกิจกรรมอบรม/การเรียนรู้ การแนะนำให้คว…

16 November 2016 | 11:49 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments