เจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer) จ.อยุธยา

หางาน งานว่าง เจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer) จ.อยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – เจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer) จ.อยุธยา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer) สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำสำนักงาน จ.อยุธยา อัตรา 1 อัตรา ความรับผิดชอบหลัก ทำหน้าที่ร่วมวางแผน ติดต่อประสานงาน จัดกิจกรรมร่วมครูและนักเรียนกับโรงเรียนเป้าหมายและสนับสนุนกิจกรรมนักเรียนเยาวชน ร่วมออกแบบการพัฒนาศักยภาพนักเรียนร่วมกับคุณครู รวมทั้งการจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาภาวะผู้นำเยาวชน จัดทำแผนงานและดำเนินงานตามแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ รวมถึงสรุปรายงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และอื่นๆ ที่ได…ารพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่งที่สมัคร และ อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง ส่งมายัง : มูลนิธิรักษ์ไทย 185 ถ.พหลโยธิน ซอย 11 แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือทาง E-mail: humanresource@raksthai.org Website: www.raksthai.org…

2 August 2017 | 7:40 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments