เจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer) จ.อยุธยา

สมัครงาน งานว่าง เจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer) จ.อยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – เจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer) จ.อยุธยา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer) สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำสำนักงาน จ.อยุธยา อัตรา 1 อัตรา ความรับผิดชอบหลัก ทำหน้าที่ร่วมวางแผน ติดต่อประสานงาน จัดกิจกรรมร่วมครูและนักเรียนกับโรงเรียนเป้าหมายและสนับสนุนกิจกรรมนักเรียนเยาวชน ร่วมออกแบบการพัฒนาศักยภาพนักเรียนร่วมกับคุณครู รวมทั้งการจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาภาวะผู้นำเยาวชน จัดทำแผนงานและดำเนินงานตามแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ รวมถึงสรุปรายงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และอื่นๆ ที่ได…้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร – จบปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ ศึกษาศาสตร์ พัฒนาชุมชนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – สามารถจัดกิจกรรมอบรม/ การเรียนรู้ การแนะนำให้ความรู้กลุ่มเยาวชน – มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมงานได้ดี – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office โปรแกรมต่างๆ ได้ดี – สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนตร์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ – หากมีประสบการณ์ในด้านการจัดกิจกรรมและประสานงานร่วมกับสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียนเยาวชน จะได้รับก…

22 July 2017 | 10:41 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments