เจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer) : ประจำ จ.สมุทรปราการ 2 อัตรา, จ.สมุทรสาคร 2 อัตรา

สมัครงาน หางาน เจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer) : ประจำ จ.สมุทรปราการ 2 อัตรา, จ.สมุทรสาคร 2 อัตรา

จังหวัดสมุทรสาคร – จังหวัดสมุทรปราการ – raksthaingo ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนาม ความรับผิดชอบ : โครงการ STAR – PWID จ. สมุทรปราการ 2 อัตรา จัดประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ข้อกำหนดโครงการ , ติดตามการดูแลการกำกับการทำงานของอาสาสมัคร , ทำงานร่วมกับโรงพยาบาล สาธารณสุขในการค้นหาและดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ HIV/AIDS ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด, จัดทำรายงานและบันทึกการทำงาน , จัดทำรายงานให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายตามที่โครงการกำหนด , งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบ : โครงการ STAR – Migrant จ.สมุทรสาคร 2 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่โครงการป…้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติ (ชาวพม่า/กัมพูชา) ทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ร่วมวางแผน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ HIV การพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่ม รวมถึงการติดต่อประสานงานหน่วยงานรัฐ/ราชการ ระดับท้องถิ่น จัดทำแผนงานและดำเนินงานตามแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ รวมถึงสรุปรายงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ คุณสมบัติ : – จบปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์,สังคมวิทยา,พัฒนาชุมชน,สาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีความสามารถในการวิเคราะห์ชุมชน วิเครา…

9 October 2015 | 3:22 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments