เจ้าหน้าที่สนาม ( Field Officer ) ประจำ จ.สมุทรปราการ 3 อัตรา/ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 อัตรา

หางาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่สนาม ( Field Officer ) ประจำ จ.สมุทรปราการ 3 อัตรา/ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 อัตรา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – จังหวัดสมุทรปราการ – raksthaingo มูลนิธิรักษ์ไทย (ในฐานะสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ) เป็นองค์การสาธารณกุศลที่ดำเนินงานในประเทศไทยมากว่า 30 ปี เพื่อให้เกิดประชาคมเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับสิทธิ และความเสมอภาค ดำเนินโครงการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติ ประจำพื้นที่ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ต้องการรับเจ้าหน้าที่ร่วมงาน ดังนี้ เจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer) หลายอัตรา ! 1. โครงการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดชนิดฉีด (STAR-PWID) ประจำสำนักงาน สมุทรปราการ / 3 อัตรา ความรับผิดชอบหลัก ทำหน้าที่ศึกษาวิเครา…ะห์ กลุ่มเป้าหมาย ร่วมวางแผน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ และการลดอันตรายจากการใช้ยา การป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ HIV รวมถึงการทำงานด้านเครือข่าย พัฒนาระบบการส่งต่อ พัฒนาสื่อและรูปแบบกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการ คุณสมบัติ – จบปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ พัฒนาชุมชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – สามารถจัดกิจกรรมอบรม/การเรียนรู้ การ แนะนำ ให้ความรู้ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม – มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมงานได้ดี – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office โปรแกรมต่าง…

25 October 2015 | 2:51 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments