เจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer) พื้นที่ สมุทรปราการ, ปัตตานี, สุราษฎ์ธานี, ประจวบคีรีขันธ์

สมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer) พื้นที่ สมุทรปราการ, ปัตตานี, สุราษฎ์ธานี, ประจวบคีรีขันธ์

ไทย – ้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนาม ประจำพื้นที่ ประจวบคีรีขันธ์ โครงการมาลาเรีย 1 อัตรา ความรับผิดชอบหลัก : รับผิดชอบในการพัฒนาแผนการดำเนินงานในระดับอำเภอและจังหวัด ร่วมประเมินสถานการณ์โรคมาลาเรียและจำนวนประชากรอพยพในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินกิจกรรมด้านงานป้องกันโรคมาลาเรียให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการ ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอและอาสาสมัครของโครงการ ลงพื้นที่เชิงรุกให้ความรู้ด้านมาลาเรียแก่กลุ่มเป้าหมายแรงงานข้ามชาติ เย…ี่ยมบ้านและส่งต่อแรงงานให้เข้าถึงบริการสุขภาพ จัดประชุมหน่วยงานในระดับพื้นที่และภูมิภาค ร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการ ติดตามงานและหนุนเสริมการทำงานของอาสาสมัครทุกไตรมาส จัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมโครงการเป็นระยะๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำสำนักงาน ประจวบฯ เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติ : – จบปริญญาตรีด้านสาธารณสุขศาสตร์, สังคมศาสตร์, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, พัฒนาชุมชนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีความสามารถในการวิเค…

10 December 2015 | 4:51 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments