เจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer) พื้นที่ สมุทรปราการ, ประจวบคีรีขันธ์, ปัตตานี, สุราษฎ์ธานี

งาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer) พื้นที่ สมุทรปราการ, ประจวบคีรีขันธ์, ปัตตานี, สุราษฎ์ธานี

ไทย – raksthaingo รับสมัคร ! เจ้าหน้าที่สนาม (่Field Officer) หลายอัตรา ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer) โครงการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดชนิดฉีด (STAR-PWID) ประจำสำนักงาน สมุทรปราการ / 4 อัตรา ความรับผิดชอบหลัก ทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย ร่วมวางแผน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ และการลดอันตรายจากการใช้ยา การป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ HIV รวมถึงการทำงานด้านเครือข่าย พัฒนาระบบการส่งต่อ พัฒนาสื่อและรูปแบบกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการ สถานที่ปฏิบัติงาน ปร…ะจำสำนักงานสมุทรปราการ และ บ้านมิตรภาพ เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติ – จบปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ พัฒนาชุมชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – สามารถจัดกิจกรรมอบรม/การเรียนรู้ การ แนะนำ ให้ความรู้ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม – มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมงานได้ดี – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office โปรแกรมต่างๆได้ดี – หากมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้ใช้ยาเสพติด และการทำงานด้านเอดส์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนาม ประจำพื้นที่ ปัตตานี 1…

13 December 2015 | 4:21 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments