เจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer) หลายอัตรา ประจำพื้นที่ สมุทรปราการ, ประจวบคีรีขันธ์, สุราษฎ์ธานี, อยุธยา

สมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer) หลายอัตรา ประจำพื้นที่ สมุทรปราการ, ประจวบคีรีขันธ์, สุราษฎ์ธานี, อยุธยา

ไทย – านสุราษฏ์ธานี เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติ – จบปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ สังคมวิทยา พัฒนาชุมชน สาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีความสามารถในการวิเคราะห์ชุมชน วิเคราะห์ปัญหาอย่างมีส่วนร่วม – สามารถจัดกิจกรรมอบรม แนะนำ ให้ความรู้ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม – มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมงานได้ดี – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office โปรแกรมต่างๆ ได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนาม ประจำพื้นที่ ประจวบคีรีขันธ์ โครงการมาลาเรีย 1 อัตรา ความรับผิดชอบหลัก : รับผิดช…ครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการ ติดตามงานและหนุนเสริมการทำงานของอาสาสมัครทุกไตรมาส จัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมโครงการเป็นระยะๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำสำนักงาน ประจวบฯ เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติ : – จบปริญญาตรีด้านสาธารณสุขศาสตร์, สังคมศาสตร์, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, พัฒนาชุมชนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีความสามารถในการวิเคราะห์ชุมชน/ กลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์ปัญหาอย่างมีส่วนร่วม – สามารถจัดกิจกรรมอบรม แนะนำให้ความรู้ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน…

9 January 2016 | 3:44 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments