เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร

รับสมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร

กรุงเทพฯ – ลักษณะงาน 1.ดูแลงานด้านการสรรหาบุคลากร วางแผนอัตรากำลังเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ 2.ดูแลเกี่ยวกับการวิเคราะห์งานด้านการสรรหาและเสนอแนะแนวทาง ติดต่อประสานงานกับต้นสังกัดและสามารถให้คำปรึกษาในงานด้านสรรหาแก่หน่วยงานในองค์กร 3.รับผิดชอบกระบวนการสรรหาทั้งระบบ 4.ติดต่อประสานงานตรวจประวัติอาชญากรรมและส่งตรวจสุขภาพ 5.จัดทำรายงานการสรรหาและรายงานเชิงวิเคราะห์ด้านการสรรหาและพ้นสภาพของพนักงาน 6.ดูแลรับผิดชอบงานประจำด้านเอกสารและการประสานงานต่างๆ สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าอ…าหาร ค่าเดินทาง ชุดพนักงาน เงินเดือน ไม่ระบุ คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมุนษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป 1. มีทักษะการสรรหาบุคลากร การสัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรมของผู้สัมภาษณ์ 2. มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ 3. สามารถใช้โปรแกรม word, excel ได้เป็นอย่างดี 4. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันสูงได้ 5. มีความกระตือรือร้น มีความคล่องแคล่วในการทำงาน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท วิธีการสมัคร…

2 June 2017 | 7:55 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments