เจ้าหน้าที่สรรหาวัตถุดิบ(ประจำภาคใต้)

สมัครงาน งานว่าง เจ้าหน้าที่สรรหาวัตถุดิบ(ประจำภาคใต้)

ภาคใต้ – – เบี้ยเลี้ยง (ตามตำแหน่ง) – ชุดยูนิฟอร์ม – งานเลี้ยงปีใหม่ – การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี – โบนัสประจำเดือน ( ตามผลประกอบการ ) – โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการ ) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สรรหาวัตถุดิบ(ประจำภาคใต้) รายละเอียดของงาน 1.วางแผนจัดหาวัตถุดิบ จากพืื้นที่ที่เพาะปลูกอินทรีย์และมีใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตามนโยบายของบริษัทฯ 2.เป็นผู้ดูแล – เดินทางไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านใบรับรองเกษตรอินทรีย์ เพื่อขอข้อมูลฟาร์มเกษตร 3.เป็นผู้ดูแล – เดินทางไปพบฟาร์มเ…บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพประเภทสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic) ประกอบด้วยผักใบ ผักผล ผลไม้ ไข่ไก่ เปิดดำเนินกิจการมากกว่า 10 ปี โดยมีวิสัยทัศน์จะเป็นองค์กรชั้นนำอันดับ 1 การเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย กำลังขยายงานมีความต้องการบุคลากร มีความรู้ ความสามารถ มีบุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่น ขยันอดทน ต้องการความ เจริญก้าวหน้าในการทำงาน มีสวัสดิการมั่นคง เข้าร่วมทีมงานหลายอัตราด่วน สวัสดิการ – ประกันสังคม – เบี้ยขยันรายเดือน…

25 October 2016 | 10:08 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments