เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างประจำเขตท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

สมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างประจำเขตท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ตำบลท่ายาง, อำเภอท่ายาง, จังหวัดเพชรบุรี – บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด เปิดดำเนินการเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2543 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 2/1 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ. เมือง จ. กาญจนบุรี 71000 และมีสาขามากกว่า 141 สาขา ครอบคลุมภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการด้านสินเชื่อเงินสด โดยใช้ทะเบียนรถเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน” เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างประจำเขตท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดงาน : งานสรรหา -หาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาและแหล่งงาน -ปร…ะสานงานการลงโฆษณากับสื่อ -ติดต่อเจรจากับบริษัทจัดหาคนภายนอก -รวบรวมใบสมัคงาน -บันทึกประวัติผู้มาสมัครงาน -สรุปสถิติการสรรหาพนักงานจากสื่อต่างๆ งานคัดเลือก -คัดเลือกใบสมัคร -จัดเตรียมสถานที่และเอกสารการคัดเลือกให้ผู้จัดการสัมภาษณ์งาน -ดำเนินการสัมภาษณ์และคัดเลือกร่วมกัน หน่วยงานต้นสังกัด -สรุปรายงานการขออัตรากำลังคน สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด : เพชรบุรี อัตราที่รับ : 1 อัตรา เงินเดือน : 9,000-15,000 บาท บาท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 23 ปีขึ้นไป 2. มีประสบการณ์ด้าน…

2 January 2017 | 8:02 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments