เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

สมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) – กรุงเทพฯ – – 5 ปีขึ้นไป อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : -วุฒิปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม บริหารทรัพยากรมนุษย์หรือที่เกี่ยวข้อง -สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง -มีความรู้ในเทคนิคการสัมภาษณ์งาน -มีความอดทนไม่เกี่ยงงานและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้…บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในด้านการบริหารจัดการศูนย์สินค้าแฟชั่นค้าส่ง รวมทั้งขยายธุรกิจด้านค้าปลีก และโรงแรม ที่คุ้มค่า ทันสมัย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาธิบาล โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง 1 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 02 ม.ค. 2559 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : -สรรหาและคัดเลือกพนักง…

3 January 2016 | 11:38 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments