เจ้าหน้าที่สรรหา

รับสมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่สรรหา

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร – บริษัทเป็นผู้นำ ด้านเทคโนโลยีเอกสารการพิมพ์และบริหารคลังจัดส่งครบวงจร กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. ซึ่งประกอบด้วยบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด ประกอบธุรกิจทางด้านสิ่งพิมพ์ ดิจิตอล และบริหารคลังสินค้าจัดส่งครบวงจรมานานกว่า 60 ปี และได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 ปัจจุบันบริษัทฯจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ที.เค.เอส.ฯพร้อมที่จะเพิ่มความสามารถ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จนมาเป็น ผู้ผลิตแ…ละจำหน่ายกระดาษต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์และกระดาษสำนักงานรายใหญ่ของประเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางบริษัทฯมีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ สวัสดิการ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ตรวจสุขภาพประจำปี – ประกันชีวิตกลุ่ม – ยูนิฟอร์ม – เบี้ยขยัน – อาหารฟรี – ค่าที่พัก – โบนัส – เทียวประจำปี – งานเลี้ยงปีใหม่ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สรรหา รายละเอียดของงาน 1.สรรหาว่าจ้างพนักงานรายวันให้ได้ครบตามจำนวนทันต่อเ…

9 June 2016 | 10:48 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments