เจ้าหน้าที่สายตรวจและรปภ

สมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่สายตรวจและรปภ

ไทย – รักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยทุกชนิดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ ที่อยู่ 541/38 ม.การเคหะ ซอย 2 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053-801895-6 แฟกซ์ : 053-801897 อีเมล์ เว็บไซต์ ติดต่อคุณ นางสาวสิรินาถ แสงแก้ว ตำแหน่ง ฝ่ายบุคคล ตำแหน่งงานอื่นของ บริษัท รักษาความปลอดภัย อุปกรณ์และระบบ จำกัด ที่เปิดรับสมัคร…1.รักษาความปลอดภัยในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายรัฐและภาคเอกชน หมู่บ้านจัดสรร กลุ่มธนาคาร 2.ตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุโจรกรรม 3.จดบันทึกเหตุการณ์ประจำวันที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบประสานงานระหว่างบริษัทและผู้ว่าจ้าง สวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ชุดพนักงาน เงินเดือน 10,001 – 12,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 55 ปี วุฒิการศึกษา ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป 1. มีความรับผิดชอบ 2. ม…

22 October 2016 | 10:33 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments