เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขา สระแก้ว,บุรีรัมย์,จันทบุรี,อมตะซิตี้,บิ๊กซียโสธร

รับสมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขา สระแก้ว,บุรีรัมย์,จันทบุรี,อมตะซิตี้,บิ๊กซียโสธร

ไทย – ลอดบุตร ไม่เกิน 90 วัน, การลากิจปีละไม่เกิน 3 วัน, การลาเพื่อทำหมันจำนวนวันตามแพทย์สั่ง, การลาเพื่อสมรสได้ไม่เกิน 2 วัน, การลาเพื่อร่วมพิธีศพไม่เกิน 5 วัน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขา สระแก้ว,บุรีรัมย์,จันทบุรี,อมตะซิตี้,บิ๊กซียโสธร รายละเอียดของงาน 1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และหรือปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน 2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์ และกิจกรรมนอกสาขา 3. ให้การบริการที่ดีแก่ลูกค้า ตามมาตรฐานท…ี่บริษัทกำหนดthe marketing strategy to be efficiency. (focus on Umay+ Product) สถานที่ปฏิบัติงาน สระแก้ว,บุรีรัมย์,จันทบุรี,อมตะซิตี้,บิ๊กซียโสธร หลายจังหวัด เงินเดือน 15,000 คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) อายุไม่เกิน 28 ปี นักศึกษาจบใหม่เกรด2.50 ขึ้นไป/ มีประสบการณ์เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30 มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เน้นบุคลิกภาพของผู้สมัครเป็นสำคัญ ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า มีทักษะในการสื่อส…

4 May 2016 | 10:56 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments