เจ้าหน้าที่สินเชื่อผช.เขตเชียงใหม่1,2(ชาย.มีใบขับขี่รถยนต์)

สมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่สินเชื่อผช.เขตเชียงใหม่1,2(ชาย.มีใบขับขี่รถยนต์)

ไทย – ย อายุ 22 ถึง 28 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัดสาขา ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป 1. เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด. 2. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี กระตื้อรือร้นในการทำงาน 3. มีความซื่อสัตย์ ขยัน มนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย่มแจ่มใส และฝักใฝ่เรียนรู้งานใหม่ๆ 4. สามารถทำงานประจำสาขาอ.เมืองเชียงใหม่ และอำเภอใกล้เคียงได้ 5. มีใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท วิธีการสมัครงาน ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้ สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท ส่งใบสมัครทางอีเมล์…- พิจารณา ตรวจสอบ เสนอวงเงินสินเชื่อให้กับลูกค้า – ตรวจสอบเอกสารประกอบการทำสัญญา – รับชำระค่างวด เก็บรักษาเงินสดปล่อยกู้ เงินสดย่อย – นำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร รวมถึงถอนเงินจากบัญชีมาจ่ายให้ลูกค้า – ติดตามทวงถามเบื้องต้นในส่วนของลูกหนี้เลยกำหนดชำระ – ดูแลความสะอาดสาขา -ขับรถโฆษณาประชาสัมพันธ์ -ขับรถยนต์ได้ สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส ค่าคอมมิชชั่น ชุดพนักงาน ที่พักค่าน้ำค่าไฟฟรี ท่องเที่ยวในประเทศ/ต่างประเทศ สวัสดิการเงินกู้ เงินเดือน 9,001 – 10,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร ชา…

30 November 2016 | 11:51 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments