เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (ศรีมหาโพธิ์ – ศรีมโหสถ : ปราจีนบุรี)

หางาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (ศรีมหาโพธิ์ – ศรีมโหสถ : ปราจีนบุรี)

อำเภอศรีมโหสถ, จังหวัดปราจีนบุรี – ตำบลศรีมหาโพธิ์, อำเภอนครชัยศรี, จังหวัดนครปฐม – ถจักรยานยนต์ (ศรีมหาโพธิ์ – ศรีมโหสถ : ปราจีนบุรี) รายละเอียดของงาน – ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ – สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า – ลงพื้นที่ที่อยู่อาศัยของลูกค้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าตรงตามที่ระบุ – ติดตามการชำระค่างวดของลูกค้าให้ตรงตามกำหนดในระบะ 6 เดือนแรก สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดปราจีนบุรี อัตรา 2 คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย และ ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อย อายุระหว่าง 20 – 35 ปี วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวส. – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ม…บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นบริษัทในเครือของซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก และได้ก่อตั้งขึ้นมานานกว่า 400 ปี บริษัท สวัสดิการ – ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-นอก – ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ – ตรวจสุขภาพประจำปี – ประกันสังคม – เงินช่วยเหลือต่างๆ – ชุดฟอร์มพนักงาน – โบนัส – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินเชื่อร…

13 December 2016 | 11:36 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments