เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.ลำปาง และ จ.ลำพูน)

หางาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.ลำปาง และ จ.ลำพูน)

จังหวัดลำปาง – จังหวัดลำพูน – ถจักรยานยนต์ (จ.ลำปาง และ จ.ลำพูน) รายละเอียดของงาน – นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร – ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ – สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า – ลงพื้นที่ที่อยู่อาศัยของลูกค้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าตรงตามที่ระบุ รวมทั้งข้อมูลคุณสมบัติทางด้านอาชีพ – ติดตามการชำระค่างวดของลูกค้าให้ตรงตามกำหนดในระบะ 6 เดือนแรก สถานที่ปฏิบัติงาน จ.ลำปาง และ จ.ลำพูน หลายจังหวัด อัตร…บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นบริษัทในเครือของซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก และได้ก่อตั้งขึ้นมานานกว่า 400 ปี บริษัท สวัสดิการ – ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-นอก – ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ – ตรวจสุขภาพประจำปี – ประกันสังคม – เงินช่วยเหลือต่างๆ – ชุดฟอร์มพนักงาน – โบนัส – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินเชื่อร…

20 September 2017 | 10:15 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments