เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.ลำปาง ,จ.ลำพูน)

รับสมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.ลำปาง ,จ.ลำพูน)

จังหวัดลำปาง – จังหวัดลำพูน – บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นบริษัทในเครือของซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก และได้ก่อตั้งขึ้นมานานกว่า 400 ปี ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.ลำปาง ,จ.ลำพูน) รายละเอียดของงาน นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอ…บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า ลงพื้นที่ที่อยู่อาศัยของลูกค้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าตรงตามที่ระบุ รวมทั้งข้อมูลคุณสมบัติทางด้านอาชีพ ติดตามการชำระค่างวดของลูกค้าให้ตรงตามกำหนดในระบะ 6 เดือนแรก สถานที่ปฏิบัติงาน พื้นที่ จังหวัดลำปาง และลำพูน หลายจังหวัด อัตรา 5 คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย และ ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อย อายุระหว่าง 20 – 35 ปี วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวส. – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา มีรถจักยานยนต์ สามารถนำมาใช้ในงานได้ มีใบ…

19 February 2018 | 11:32 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments