เจ้าหน้าที่สินเชื่อส่วนบุคคลประจำสาขา Umay + (บุรีรัมย์, สุนีย์ ทาวเวอร์ อุบลราชธานี, สระแก้ว, หัวหิน)

สมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่สินเชื่อส่วนบุคคลประจำสาขา Umay + (บุรีรัมย์, สุนีย์ ทาวเวอร์ อุบลราชธานี, สระแก้ว, หัวหิน)

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) – จังหวัดอุบลราชธานี – ‘ เจ้าหน้าที่สินเชื่อส่วนบุคคลประจำสาขา Umay + (บุรีรัมย์, สุนีย์ ทาวเวอร์ อุบลราชธานี, สระแก้ว, หัวหิน) 1 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 19 ม.ค. 2559 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : , , , เงินเดือน(บาท) : 15,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ดำเนินงานด้านสินเชื่อและสนับสนุนยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ และให้บริการลูกค้าที่สมัครบัตร Umay+ ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 2. สนับสนุนยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ (มุ่งเน้นหาลูกค้ารายใหม่) โดยเน้นออกกิจกรรมส่งเสริมก…ิจกรรมส่งดสริมการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์ Umay+ สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : กองทุนประกันสังคม ประกันสุขภาพสำหรับพนักงานประจำ, ประกันสุขภาพสำหรับครอบครัวพนักงานประจำ, ความคุ้มครองการเดินทางไปต่างประเทศ สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน เงินช่วยเหลือแสดงความยินดี ในการสมรส, การมีบุตร เงินช่วยเหลือแสดงความเสียใจ การเสียชีวิตของพนักงาน, การเสียชีวิตของครอบครัวพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือในการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ ค่าเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเช่าที่พัก, ค่าน้ำมันรถ, ค่าใช้จ…

20 January 2016 | 11:56 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments