เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : สาขากาญจนบุรี

รับสมัครงาน หางาน เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : สาขากาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี – รลาป่วย การลาเพื่อคลอดบุตร การลากิจการลาเพื่อทำหมัน การลาเพื่อสมรส เป็นต้น เอกสารการสมัครงาน 1.CV/Resume(ถ้ามี) 2.วุฒิการศึกษาระบุวันจบตัวจริงและสำเนา 1 ชุด 3.บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและสำเนา 1 ชุด 4.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 5.รูปถ่ายสี 1 นิ้ว(เสื้อเชิ้ต/สูท) 2 รูป 6.หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร คุณสมบัติ เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 20 – 28 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เก…รดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา) 2. อายุ 23 – 28 ปี สัญชาติไทย 3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด) 4. บุคลิกภาพดี รักงานบริการ และมีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 5. สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดหรือทำงานล่วงเวลาได้ เมื่อได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน (บริษัทฯ มีสวัสดิการค่าทำงานในวันหยุดและค่าทำงานล่วงเวลา) 6. ปฏิบัติงาน 5 วัน/ สัปดาห์ หมุนเวียนวันหยุด 2 วัน/ สัปดาห์ ** สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกบัตร Umay+ ต้องดำเนินการปิดสัญญาก่อนเริ่มง…

25 November 2016 | 11:48 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments