เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : สาขากำแพงเพชร

สมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : สาขากำแพงเพชร

ไทย – มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจซึ่งสามารถ เกื้อหนุนประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ไม่ระบุ ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 25 พ.ย. 2559 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : 15,000+ หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ดำเนินงานด้านสินเชื่อและสนับสนุนยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ และให้บริการลูกค้าที่สมัครบัตร Umay+ ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 2. สนับสนุนยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ (มุ่งเน้นหาลูกค้ารายใหม่) โดยเน้นออกกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมส่งดสริมการตลาด เพื่อประชาสัมพ…ันธ์แบรนด์ Umay+ สวัสดิการ – ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : 1.เงินโบนัส 2 ครั้งต่อปี 2.การขึ้นเงินเดือนประจำปี 3.เงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 4.เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง (หลัง 22.00 น.) และเงินช่วยเหลือค่ากะกลางคืน 5.เงินช่วยเหลือแสดงความยินดี และเงินช่วยเหลือแสดงความเสียใจ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด) 6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สำหรับพนักงานประจำที่ผ่านการทดลองงาน) 7.สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินไม่มีดอกเบี้ย (ตามเงื่อนไขโครงการกำหนด) 8.สวัสดิการงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี เช…

26 November 2016 | 11:32 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments