เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : (กรุงเทพฯและปริมณฑล)

หางาน งานว่าง เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : (กรุงเทพฯและปริมณฑล)

Easy Buy Public Co., Ltd. – กรุงเทพฯ – ทางออกที่ 3 อาคารเมืองไทยภัทร) รถโดยสารประจำทาง 73, 136, 137, 172, 179, 185, 186, 206, 514, 517, 528, 529, ปอ.73, 73ก เอกสารการสมัครงาน 1. CV/Resume (ถ้ามี) 2. สำเนาวุฒิการศึกษาระบุวันจบ 1 ชุด (โปรดนำตัวจริงมาแสดงเพื่อตรวจสอบข้อมูลเทียบกับสำเนา) 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (โปรดนำตัวจริงมาแสดงเพื่อตรวจสอบข้อมูลเทียบกับสำเนา) 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 5. รูปถ่าย สี 1 นิ้ว (เสื้อเชิ้ต/สูท) 1 รูป 6. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร 1 ชุด (เพศชาย = สด.8/สด.43) RESPONSIBILITIES ลักษณะงาน: ปฏิบัติงา…: Positive Thinker General Skills: Service-Minded General Skills: Service-Minded EXPERIENCE REQUIRED: ไม่ได้ระบุ EDUCATION PREFERRED คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ภาควิชาการการจัดการการท่องเที่ยว SALARY ประเภทงาน งานประจำ ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY AGE PREFERRED:FROM 21TO 30…

20 March 2018 | 8:29 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments