เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : สาขากาญจนบุรี

งาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : สาขากาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี – รลาเพื่อทำหมัน การลาเพื่อสมรส เป็นต้น ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : สาขากาญจนบุรี รายละเอียดของงาน 1. ปฏิบัติงานเพื่อสร้างยอดขาย และการบริการ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และหรือปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน 2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์ และกิจกรรมนอกสาขา 3. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า/พนักงานขาย /และพนักงานประจำเคาน์เตอร์ เงื่อนไขเวลาทำงาน : 5 วันทำงาน วันละ 8 ชั่วโมงทำงาน วันหยุดหมุนเ…วียน สัปดาห์ละ 2 วัน ตามตารางวันทำงานประจำเดือ สถานที่ปฏิบัติงาน ฝั่งตรงข้ามสะพานลอยหน้าโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ติดกับคลินิคหมอตาสุเทพ(ร้าน 7-11 ตรงข้ามหน้าโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์) อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เงินเดือน 15,000-20,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) นักศึกษาจบใหม่เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป/ มีประสบการณ์เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30 มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด บุคล…

18 June 2018 | 10:46 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments