เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน ( ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี และสาขาพิษณุโลก)

งาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน ( ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี และสาขาพิษณุโลก)

บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน) – จังหวัดพิษณุโลก – competitiveness. A Union of Excellence Allianz C.P. General Insurance is a joint venture between two excellent partners, Allianz Group, a world leading insurance company and Charoen Pokphand (C.P. Group), one of Thailand’s biggest conglomerates. เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน ( ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี และสาขาพิษณุโลก) ไม่ระบุ ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 08 ก.ย. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : , เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดำเนินการในการบริการรับแจ้งและตรวจสอบอุบัติเห…ตุทั้งในส่วนของสินไหมทดแทนรถยนต์และสินไหมทดแทนทั่วไป เปิดเรื่องหรือบันทึกข้อมูลด้านสินไหมทดแทนในระบบรวมทั้งทำการปรับปรุงข้อมูลและจำนวนเงินค่าเสียหาย สำรวจและประเมินค่าเสียหายต่างๆ ได้ รวมทั้งการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ออกตรวจสอบอุบัติเหตุทั้งในพื้นที่จังหวัดเดียวกันและจังหวัดใกล้เคียงให้บริการและตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการด้านสินไหมทดแทนต่างๆ เช่น เรื่องการซ่อม เรื่องการจ่ายสินไหม ฯลฯ ให้บริการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักข…

9 September 2015 | 10:45 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments