เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ ประจำสาขานครสวรรค์

งาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ ประจำสาขานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ – ามนโยบายของแต่ละปี -เงินช่วยเหลือพิเศษในวาระสำคัญต่างๆ ตามระเบียบบริษัทฯ -สิทธิการขอกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษตามระเบียบของบริษัทฯ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ ประจำสาขานครสวรรค์ รายละเอียดของงาน – รับแจ้งความเสียหาย และตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย – พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน – ออกตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ อัตรา 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย อา…รกิจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้และจริยธรรม รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างความมั่นคงทางการเงินของบริษัท สวัสดิการ -วันทำงานปกติ 5 วันต่อสัปดาห์ -ประกันสุขภาพกลุ่ม (ผู้ป่วยใน / ผู้ป่วยนอก / ทันตกรรม) -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (จ่ายคืนอัตรา 100% โดยไม่นับอายุงาน) -โบนัสตามผลประกอบการและผลปฏิบัติงาน -สิทธิเบิกเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ -ชุดฟอร์มพนักงานปีละ 4 ชุด หรือต…

30 September 2016 | 10:39 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments