เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ ประจำสาขาระยอง

รับสมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ ประจำสาขาระยอง

จังหวัดระยอง – แต่ละปี เงินช่วยเหลือพิเศษในวาระสำคัญต่างๆ ตามระเบียบบริษัทฯ สิทธิการขอกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษตามระเบียบของบริษัทฯ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ ประจำสาขาระยอง รายละเอียดของงาน – รับแจ้งความเสียหาย และตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย – พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน – ออกตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ – งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง อัตรา 1อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 26-33 ปี ม…บมจ.ไทยประกันภัย ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จย่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยทรงเล็งเห็นว่าควรจัดตั้งบริษัทประกันภัยของคนไทยขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความความเดือดร้อนให้แก่คนไทย และเพื่อให้เงินทองหมุนเวียนสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทยอย่างเต็มที่ บริษัทฯ จึงได้เริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2481 ดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกชนิด นับเป็นบริษัทประกันภัยของคนไทยบริษัทแรกที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้น และได้รับพระราชทานตราตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ…

29 September 2015 | 10:58 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments