เจ้าหน้าที่สินไหม(Claims) สาขานครสวรรค์

สมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่สินไหม(Claims) สาขานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ – แบบพนักงาน+เงินค่าเครื่องแบบพนักงาน – กิจกรรม CSR & Engagement และการฝึกอบรมตลอดทั้งปี – กิจกรรมสันทนาการต่างๆ – รถยนต์ประจำตำแหน่ง (ตามตำแหน่งงาน) – แผนการพัฒนาพนักงาน (Develepment Plan), แผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Succession Planning), การบริหารพนักงานดาวเด่น (Talent Management) ฯลฯ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินไหม(Claims) สาขานครสวรรค์ รายละเอียดของงาน 1. รับแจ้งและตรวจสอบอุบัติเหตุ ติดตามผลคดี เจรจา รับมอบอำนาจเพื่อการดำเนินการด้านสินไหมทดแทน 2. เรียกร้องค่าเสียหายตามหลัการสวมสิทธิในฐานะผู้รับป…ระกันภัย 3. ประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 4. ขออนุมัติรายการต่าง ๆ ตามกระบวนการพิจารณาสินไหมทดแทน 5. จัดหา จัดซื้อ ชิ้นส่วน เพื่อการบริการซ่อมแทนการชดใช้เป็นเงินสด 6. จัดการซากทรัพย์สินที่เกิดความเสียหาย 7. ทำจ่ายในระบบการชดใช้สินไหมทดแทน 8. ปรับปรุงทะเบียนสินไหมทดแทนต่าง ๆ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างและประสบการณ์การทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์, สาขาประกันภัย, บริหารธุรกิจ หรือส…

9 March 2017 | 11:26 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments