เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (สกลนคร)

รับสมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (สกลนคร)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด – จังหวัดสกลนคร – บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (โครงการหลวงอาหารสำเร็จรูป) เป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เทเวศร์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานแม่จัน จังหวัดเชียงราย และโรงงานเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลิตภัณฑ์ของ “ดอยคำ” เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม,ผลไม้กระป๋อง,แยมผลไม้,ผลไม้อบแห้ง,ผักบรรจุกระป๋อง,ผักผ…ลไม้แช่แข็ง และวัตถุดิบสำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิตอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (สกลนคร) 1.ดูแลระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย/ระบบสิ่งแวดล้อมโรงงาน 2.จัดทำระบบมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 3.การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั่วไปและเหตุรำคาญอื่นๆ ซึ่งจะทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 4.ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ตามที่นายจ้างมอบหมาย อัตรา 1 เงินเดือน – สวัสดิการ – ประกันสังคม – ประกันชีวิต -เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร -เงินช่วยเหลือค่างานบวช งานแต่ง งานศพ – สหกรณ์ออมทรัพย์ – ประกันอุบัติเหตุหมู่ – ตร…

7 September 2015 | 11:43 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments