เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม**โรงงานฉะเชิงเทรา** ด่วนมาก

งาน งานว่าง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม**โรงงานฉะเชิงเทรา** ด่วนมาก

บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด – จังหวัดฉะเชิงเทรา – ดำเนินการด้านการผลิดเชื้อเพลิงทดแทนในรูปของเชื้อเพลิงสังเคราะห์ (Synthetic Fuel) และน้ำมันรีไซเคิล (Recycle Base Oil) เพื่อเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสาธรารณชนเป็นสำคัญ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม**โรงงานฉะเชิงเทรา** ด่วนมาก 1 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 06 เม.ย. 2559 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ควบคุมบ…ริหารการบำบัดน้ำเสีย 2. ทำลายของเสีย 3. ควบคุมสต๊อกสารเคมีให้เพียงพอต่อการใช้งานบำบัดน้ำเสีย 4. ออกหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสุ่มตรวจการเก็บตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม 5. สามารถสรุปรายงานการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมได้ 6. สารมารถปฏิบัติงานในการวิเคราะห์งานให้ห้อง Lab ได้ 7. มีความรู้ความสามารถเรื่อง ISO 14001 สวัสดิการ – ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : 1. เงินโบนัสประจำปี 2. วันหยุดประจำปี 3. กองทุนเงินทดแทน 4. กองทุนประกันสังคม 5. สวัสดิการอื่นๆ แต่ละตำแหน่งตามสมควร คุณสมบัติ เพ…

7 April 2016 | 10:49 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments