เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (สระแก้ว)

สมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (สระแก้ว)

กรุงเทพฯ – IEC เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกลุ่มพลังงานต่างๆ’IEC เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกลุ่มพลังงานต่างๆ สมัครงาน เก็บงาน รายละเอียดงาน 1 ตำแหน่ง รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สระแก้ว (เมือง) เงินเดือน(บาท) : 17,000 – 20,000 วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00 เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ – ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามกฎหมายและนโยบาย ขอ…งองค์กร – เสนอแนะโครงการ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตามกฎหมาย – จัดทำรายงานการจัดการสิ่งแวดล้อมส่งหน่วยงานราชการ – วางแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี – ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป อื่นๆ : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม ปริญญาตรี ขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นที่เก…

3 March 2017 | 11:42 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments