เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

รับสมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) – อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน – ชลบุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งปัจจุบัน จังหวัดตาก จัดเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม • ดำเนินการติดตามระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของสวนอุตสาหกรรม • ตรวจสอบเอกสารเพื่อส่งให้แก่หน่วยงานราชการ • ควบคุม กำกับ ดูแล ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ำใช้ ของเสีย น้ำเสีย อากาศ สภาพแวดล้อม (เสียง กลิ่น สารเคมี ความร้อน…

21 March 2019 | 7:58 am งาน หางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments