เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (Customer Complain)

รับสมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (Customer Complain)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด – กรุงเทพฯ – บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานแม่จัน จังหวัดเชียงราย และโรงงานเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลิตภัณฑ์ของ “ดอยคำ” เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม,ผลไม้กระป๋อง,แยมผลไม้,ผลไม้อบแห้ง,ผักบรรจุกระป๋อง,ผักผลไม้แช่แข็ง แล…ะวัตถุดิบสำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิตอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (Customer Complain) รับเรื่องร้องเรียน (Customer Complaint) เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการจากลูกค้าทุกช่องทางการสื่อสาร พร้อมทั้งเข้าชี้แจ้งกับลูกค้าเพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในสินค้า รวมถึงติดตามความเคลื่อนไหวสินค้าที่วางจำหน่าย เพื่อการเพิ่มยอดขายหรือแก้ไขปัญหาสินค้าโดยในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ อัตรา : 1 เงินเดือน : ตามตกลง สวัสดิการ : – ประกันสังคม – ประกันชีวิต – เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร – เงินช…

12 July 2017 | 5:18 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments