เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

งาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) – กรุงเทพฯ – บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จก. (มหาชน) เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 64 ปี เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมและครอบครัวสำหรับลูกค้าชาวไทย เรามีกรมธรรม์ประกันชีวิตทุกรูปแบบตั้งแต่ การประกันชีวิตสามัญ การประกันชีวิตอุตสาหกรรม การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและการประกันสุขภาพ ขณะนี้เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะเรียนรู้ พัฒนาและต้องการความก้าวหน้า เข้ามาร่วมงานกับเ…ัติงานภายนอก ค่ารักษาพยาบาล , ค่าทันตกรรม เงินรางวัล (โบนัสประจำปี) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตกลุ่ม เครื่องแบบพนักงาน เงินช่วยเหลือพนักงานด้านอื่น ๆ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง 2. มีประสบการณ์ด้านสื่อสารองค์กร,การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง 2-3 ปี 3. • สามารถเขียนโครงการงานประชาสัมพันธ์/บทความ/บทสัมภาษณ์ได้ 4. • มีความคิดสร้างสรรค์/คิดงานกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 5. • มีความสามารถในการออกแบบสื่อส…

20 April 2017 | 7:59 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments