เจ้าหน้าที่สื่อสารในองค์กร ( ปฏิบัติงานโรงงานรังสิต ปทุมธานี)

หางาน มองหางาน เจ้าหน้าที่สื่อสารในองค์กร ( ปฏิบัติงานโรงงานรังสิต ปทุมธานี)

ตำบลรังสิต, อำเภอธัญบุรี, จังหวัดปทุมธานี – ตำบลปทุม, อำเภอเมืองอุบลราชธานี, จังหวัดอุบลราชธานี – (as actual working day) Company bus (service for normal working day) Group Life assurance: Sum insured 200,000 baht Group Personal Accident Insurance: Sum insured 200,000 baht Working outside: as company’s regulation Uniform : 3 sets ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สื่อสารในองค์กร ( ปฏิบัติงานโรงงานรังสิต ปทุมธานี) รายละเอียดของงาน 1.ควบคุม ดูแลและจัดทำการสื่อสารภายในองค์กร การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมให้พนักงานทราบ และ เข้าร่วมกิจกรรม 2.ดูแล การพิจารณาและติดตามประสานงานช่วยเหลืองานสาธารณะและกิจกรรมภายในชุมชนใกล้เค… อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อัตรา เงินเดือน 2 ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชายหรือหญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ การผลิตสื่อ Graphic Design ประสบการณ์การทำงานด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาดหรือสื่อสารองค์กร อย่างน้อย 3-5 ปี มีความสามารถด้านการสื่อสารในองค์กร รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การประสานกับหน่วยงาน มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator,Aftereffect เป็นอย่างดี สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว สามารถสร้าง…

17 January 2017 | 11:23 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments