เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร(ประจำสาขาเวียงป่าเป้า)

รับสมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร(ประจำสาขาเวียงป่าเป้า)

อำเภอเวียงป่าเป้า, จังหวัดเชียงราย – 1.อบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะปลูกแก่เกษตรกร 2.จัดทำติดตาม สำรวจปัญหาและสถานการณ์ด้านปริมาณการเพาะปลูกของเกษตรกร รวมถึงราคาของคู่แข่งขัน 3.ติดตามผลการส่งมอบ สรุปผลการส่งมอบ ประเมิน Supplyier 4.เก็บข้อมูลแปลงทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง 5.สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้ 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส เงินเดือน ไม่ระบุ คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ถึง 35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตร, เกษตร ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป 1. มีความ…ียิ่งขึ้น จึงได้ประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 ในระบบบริหารจัดการ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค จนได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคตลอดมา ทำให้บริษัทสามารถอยู่ในเวทีการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ…

29 October 2016 | 10:38 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments