เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายทางโทรศัพท์ (Enhance Health Telesales)

รับสมัครงาน งาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายทางโทรศัพท์ (Enhance Health Telesales)

ปทุมวัน, กรุงเทพฯ – ห้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับที่สูงกว่าขึ้นไปทั้งหมด – กระตือรือล้นที่จะเข้าร่วมกับกิจกรรมของทีม และเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆของซิกน่า – มีทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพในที่ทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี 2. วุฒิการศึกษา : ม.6 ปวส. ขึ้นไป 3. จบการศึกษาด้านเกี่ยวกับแพทย์ สุขภาพ เช่น สาธารณสุข เทคนิคการแพทย์ 4. หากไม่ได้จบการศึกษาด้านสาธารณสุข ขอให้มีทักษะด้านการขาย และเคยขายอาหารเสริมหรือเวชภัณฑ์ เครื่องมือการแพทย์มาก่อน และมีความรู้รอบตัวด้านสุขภ…- สามารถบรรลุหรือทำได้เกินกว่าเป้าหมาย Sales Conversion target, Contact Rate, Response Rate – สามารถบรรลุหรือทำได้ดีกว่า มาตรฐานแนวทางด้านคุณภาพของการสนทนาทางโทรศัพท์ในระดับที่สูง ทั้งนี้รวมไปถึงความพึงพอใจของลูกค้าด้วย – บรรลุถึงประสิทธิภาพสูงสุดในการสนทนาทางโทรศัพท์ในแต่ละวัน – มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ แผนการโฆษณา และแผนงานส่งเสริมการขายทั้งหมดอย่างลึกซึ้ง – ให้ข้อมูลสะท้อนกลับอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเปรียบเทียบความต้องการของลูกค้าใ…

11 August 2015 | 3:55 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments